CHAOYANG

Chaoyang plášť Zippering 29×2,20 120tpi (Silica Control) Tubeless Ready, kevlar
CHAOYANG-Duša 29×2,10/2,25 FV48 (52/57-622/630) Černá
CHAOYANG-16×1.95-2.125 AV33 (50/54-305) barevná
CHAOYANG-26×1,95/2,125 DV EP-2 (50/54-559) Černá
CHAOYANG-Duša 27,5×2,1/2,25 AV40 (52/57-584) /Vel27,5 Černá
CHAOYANG-Duša 24×1.95 -2.125 AV (50/54-507) Černá
CHAOYANG-29×2,10/2,25 AV40 (52/57-622/630) Černá
CHAOYANG-26×1,95/2,125 FV48 (50/54-559) Černá
CHAOYANG-24×1,95/2,125 AV48 (50/54-507) SEALANT Černá
Chaoyang plášť Phantom Speed 29×2,20 120tpi (Silica Control) Tubeless Ready, SPS, kevlar E25
Chaoyang plášť Phantom Wet 29×2,20 120tpi (Silica Control) Tubeless Ready, SPS, kevlar E25
CHAOYANG-Duša 20×1,95/2,125 AV (50/54-406) barevná

Top