Microshift

Microshift 11-kazeta XCD CS-G113 11-46 zubů
Microshift měnič XLE RD-M665M 11 rychlostí
Microshift měnič Advent RD-M6195M 9 rychlostí
Microshift měnič Advent X RD-M6205AM 10 rychlostí

Top